O nás

Naša spoločnosť ponúka komplexné služby v oblasti žiarových nástrekov vrátane následného opracovania. Na tieto aplikácie využívame najmodernejšie technológie, medzi ktoré patria vysokorýchlostný nástrek HVOF, nástrek elektrickým oblúkom ARC, plazmové navarovanie PTA, plazmový nástrek APS,  nástrek plameňom a pretavené povlaky.

Disponujeme dlhodobo stabilným tímom kvalifikovaných odborníkov, ktorí podľa zadaných požiadaviek navrhnú najlepší možný technologický postup realizácie. Spoločnosť si kladie za cieľ byť pre svojich zákazníkov špičkovým dodávateľom komplexných služieb pri zaručení akosti, dobrých vzťahov a dlhodobého záujmu a starostlivosti o zákazníka.  Aby sme zaručili čo najvyššiu možnú kvalitu, využívame výhradne zariadenia od popredných výrobcov z USA či Nemecka, pričom od rovnakých dodávateľov odoberáme aj prídavné materiály. Trvale sa snažíme o vývoj v oblasti aplikácií žiarových nástrekov, preto spolupracujeme  s technickými univerzitami ako v Českej, tak Slovenskej republike, tieto podporujeme pri riešení grantov a diplomových prác. Vďaka tejto spolupráci máme prístup k špičkovému laboratórnemu vybaveniu, na ktorom sa vyhodnocujú vlastnosti povlakov a ich kvalita.